Hàm subtotal khác gì hàm sum? Có ví dụ so sánh cụ thể giữa 2 hàm

Ở bài trước mình đã chia sẻ đầy đủ về cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong excel. Tuy nhiên để so sánh hàm SUBTOTAL khác gì hàm SUM thì ở bài viết này, kienit sẽ chia sẻ sự khác nhau về cấu trúc, mục đích và cách dùng của 2 hàm này.

1/ Hàm SUBTOTAL khác gì hàm SUM?

Điểm khác biệt của cả 2 hàm này đó chính là ở mục đích khi nào dùng và cấu trúc của chúng.

Hàm SUBTOTAL

Cú pháp hàm SUBTOTAL: =SUBTOTAL(function_num;ref1;ref2;…)

Trong đó:

  • Function_num là (con số đại diện cho phép toán số liệu trong SUBTOTAL): các con số thường dùng là từ 1 đến 11. Ngoài ra trong office 2003 và 2007 có thêm 101 đến 111. Số 9 được sử dụng thay thế cho hàm SUM.
    • Đối số từ 1-11: hàm này sẽ tính tất cả các giá trị ẩn bằng lệnh Hide trong vùng dữ liệu.
    • Đối số từ 101-111: hàm này không tính đến các giá trị bị ẩn bằng lệnh Hide.
  • Ref1; ref2;…: vùng địa chỉ tham chiếu.

Hàm SUM

Cú pháp hàm SUM: =SUM(number1;[number2];…)

Trong đó: number1;[number2]…number_n là các giá trị tham chiếu từ các cột hoặc do mình nhập vào.

Mục đích sử dụng

Đối với hàm SUBTOTAL: Khi bạn muốn tính tổng riêng cho từng nhóm hoặc là các giá trị đã ẩn (hide). Ngoài ra, nếu như cột đó bạn dùng lệnh filter thì nên dùng hàm này.

Đối với hàm SUM: Chỉ tính tổng cho tất cả các giá trị, không phụ thuộc vào việc bạn có hide hoặc là filter dữ liệu hay không. Khi lồng các hàm SUM với nhau thì số liệu sẽ bị tính 2 lần.

2/ Ví dụ cách sử dụng hàm SUBTOTAL và hàm SUM

Cách nhận biết rõ nhất hàm subtotal khác gì hàm sum là ở bước thực hành. Mình sẽ làm một số ví dụ tính toán cơ bản để qua đó giúp bạn thấy rõ hơn. Ở đây có một bảng gồm 3 có cột: tên hàng hóa, mã hàng hóa và cột số lượng.

ví dụ hàm subtotal khác gì hàm sum
Bảng ví dụ gồm 3 cột: Mã HH + Tên HH + Số lượng

Như bạn có thể thấy khi dùng hàm SUM và SUBTOTAL 109 thì kết quả tính tổng cột số lượng là như nhau

hàm subtotal 109 tính tổng giá trị như hàm sum
Hàm subtotal 109 tính tổng giá trị như hàm sum.

Ở trường hơp này, mình đã lọc Filter để lấy ra các mã hàng hóa có ký tự đầu là BH. Như bạn thấy hàm SUM vẫn tính tổng hết các sản phẩm, trong khi đó hàm SUBTOTAL 9 chỉ tính tổng các mã hàng hóa còn hiện.

Khi dùng filter thì hàm subtotal 9 chỉ tính các giá trị còn hiện
Khi dùng filter thì hàm subtotal 9 chỉ tính các giá trị còn hiện

Ở trường hợp tiếp theo, mình đã ẩn sản phẩm C và cũng như trên: hàm SUM vẫn sẽ tính hết còn hàm SUBTOTAL chỉ tính tổng các sản phẩm còn hiện, bỏ qua các sản phẩm đã ẩn.

Ví dụ cuối cùng mình muốn cho các bạn thấy là 2 hàm vẫn có chức năng giống nhau. Vì vậy hàm SUBTOTAL sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc tính toán các dữ liệu.

Hy vọng rằng, với những ví dụ trên sẽ giúp cho các bạn nào còn đang băn khoăn hàm SUBTOTAL khác gì hàm SUM không còn băn khoăn nữa. Chúc các bạn sẽ thành công.

Bài xem thêm:

Hàm SUMIF là gì

Cách sử dụng hàm SUMIF

Hàm SUMIFS là gì

Phím tắt AUTOSUM

Cách tính tổng trong excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *