Hàm SUMIFS là gì? Cách dùng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel

Người bạn bè thân cận của hàm SUMIF không đâu xa đó chính là hàm SUMIFS. Đây cũng là một trong các hàm excel cở bản mà bạn cần phải nắm để xử lý dữ liệu một cách nhanh gọn lẹ.

1/ Hàm SUMIFS là gì?

Nếu như bạn gặp bài toán với nhiều điều kiện đưa ra thì bắt buộc bạn phải sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện. Lệnh này cho phép bạn dùng nhiều điều kiện cùng một lúc để tính giá trị.

2/ Cấu trúc hàm SUMIFS

Lệnh SUMIFS sẽ có nhiều ô để chưa nhiều điều kiện hơn là hàm SUMIF:

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

 • Sum_range: là các ô cần tính tổng trong bảng dữ liệu, những giá trị trống và giá trị text được bỏ qua, tham số bắt buộc phải có.
 • Criteria_range1: phạm vi cần được kiểm tra bằng điều kiện criteria1, là giá trị bắt buộc.
 • Criteria1: điều kiện áp dụng cho criteria_range1, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô để xác định ô nào trong criteria_range1 sẽ được tính tổng, cũng là giá trị bắt buộc.
 • Criteria_range2,criteria2,…: tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, tối đa 127 cặp criteria_range, criteria.

3/ Cách sử dụng hàm SUMIFS

Hiểu công thức là chưa đủ, mình sẽ đưa ra một vài ví dụ cụ thể các bạn hiểu hơn về cách dùng hàm SUMIFS trong excel. Mình có tạo một bảng dữ liệu trong đó có: tên hàng hóa, mã hàng hóa, đơn giá, số lượng bán, thời gian bán, tên nhân viên và nhóm hàng.

bài tập hướng dẫn cách sử dụng hàm sumifs trong excel

Ví dụ 1: Tổng khối lượng bán ra của nhân viên tên Thương ngày 05/01/2021 là bao nhiêu?

cách sử dụng hàm sumifs nhiều điều kiện để tính tổng

Công thức: =SUMIFS(E2:E5,G2:G5,”Thương”,F2:F5,”5/1/2021″)

Trong đó:

 • E2:E5 là chọn vùng cần tính tổng
 • G2:G5 là vùng chọn để so sánh với điều kiện
 • Thương là điều kiện tên nhân viên bán
 • F2:F5 là vùng điều kiện các ngày bán
 • 5/1/2021 là điều kiện ngày cần lấy

Ví dụ 2: Tính số lượng bán ra của các sản phẩm không có mã chưa HH và đơn giá trên 1000

cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel

Công thức: =SUMIFS(E2:E5,C2:C5,”<>*HH*”,D2:D5,”>1000″)

Trong đó:

 • E2:E5 chính là bản số lượng cần tính
 • C2:C5 là phần dữ liệu của mã hàng hóa
 • <>*HH* có nghĩa là lọc ra các mã hàng hóa không chứa ký tự HH để tính
 • D2:D5 là phần dữ liệu đơn giá
 • > 1000 là lọc ra các sản phẩm có đơn giá > 1000

4/ Một số lưu ý khi sử dụng

 • Mỗi ô trong vùng, phạm vi sum_range sẽ được cộng tổng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện tương ứng đã xác định là đúng cho ô đó.
 • Các ô trong sum_range có chứa TRUE được coi là 1, các ô chứa FALSE được coi là 0.
 • Mỗi criteria_range phải có cùng kích thước vùng chọn giống với sum_range, criteria_range và sum_range phải có cùng số hàng và cùng số cột.
 • Criteria có thể dùng ký tự dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn, dấu sao (*) thay cho một chuỗi. Nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì phải nhập thêm dấu ~ ở phía trước, giá trị điều kiện là văn bản để trong dấu “.
Có thể thấy rằng hàm SUMIFS có cách hoạt động như hàm SUMIF chỉ khác là nhiều ô điều kiện hơn để bạn lọc dữ liệu. Nếu bạn nào chưa hiểu về cấu trúc và cách sử dụng hàm SUMIF thì rất khó để hiểu rõ hết về hàm excel nhiều điều kiện này. Bạn hãy theo dõi website Kienit.com để đọc các tin tức mới về excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *