Power BI

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

Bên Excel có rất nhiều hàm SUM thì Power BI cũng thế. Trong bài viết này, Kienit.com chia sẻ cách sử dụng hàm SUMX trong Dax. Nếu hiểu ý nghĩa cũng như biết cách sử dụng hàm Dax này sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính tổng cơ bản.

1/ Ý nghĩa hàm SUMX

Hàm SUMX trong Power BI sẽ trả về tổng của một biểu thức đã được xác định theo từng dòng trong bảng.

2/ Cú pháp của SUMX

=SUMX ( <Table>, <Expression> )

Trong đó:

<Table> Bảng chưa các cột cần tính toán

<Expression> Biểu thức tính toán

Lưu ý:

Chỉ các số trong cột được đếm, còn các giá trị rỗng, văn bản sẽ được bỏ qua

Dùng SUMX() để tính tổng dữ liệu nếu như chưa có cột dữ liệu trong bảng.

Tham số <Table> có thể là bảng hoặc một biểu thức trả về giá trị là bảng

Còn <Expression> là một cột chứa các số bạn muốn tính tổng hoặc một biểu thức đánh giá một cột.

3/ Kết quả trả về

Giá trị được trả về cuối cùng là một dạng dữ liệu bất kỳ nhưng thường là ở dạng số thập phân (decimal data type).

4/ Cách sử dụng

Để dùng cú pháp SUMX trong Power BI, bạn phải tạo một New Measure

Ví dụ 1: Tính toán tổng tiền của bảng Sale dựa vào cột Số lượng và Giá bán

=SUMX (‘Sale’,’Sale'[Sốlượng] * ‘Sale'[Giá bán])

Ví dụ 2: SUMX thường sẽ kết hợp với hàm FILTER

Sale[Tổng] = SUMX (Sale,FILTER(‘Sale’,’Sale'[Quốc Gia] =”VN”))

Hàm SUMX trong Dax là một trong các hàm tính toán thông dụng và được sử dụng phổ biến trong Power BI

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về hàm SUM trong Excel thì hãy xem trực tiếp trên website Kienit. Hãy theo dõi website để cập nhật thêm các kiến thức mới, chúc các bạn thàng công.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Ti Ti
Mình tên là Trọng Thắng, hiện đang phụ trách quản lý website Kienit.com. Tất cả các bài viết trên website đều do mình tự học, tự áp dụng và biên soạn lại thành nội dung hoàn chỉnh. Hy vọng website sẽ giúp ích cho các bạn cũng đang tìm hiểu và tự học các kiến thức này giống mình.

    You may also like

    Leave a reply

    More in:Power BI