POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

Hàm SUM được sử dụng phổ biến trong Excel lẫn Power BI. Để hiểu rõ cách sử dụng hàm DAX này như thế nào thì các bạn hãy xem qua các ví dụ dưới đây.

1/ Ý nghĩa

Hàm SUM trong Power BI dùng để tính tổng các giá trị trong cột. Đây là một hàm tính toán cơ bản và sử dụng phổ biến khi tạo các báo cáo. Tùy theo ngữ cảnh mong muốn mà có thể kết hợp SUM với CALCULATE, FILTER,…

2/ Cú pháp

= SUM (<ColumnName>)

Trong đó: Bao gồm các số trong cột để tính tổng. Nếu bạn thêm một phép tình thì hàm DAX này sẽ không hiểu tham số thứ hai bạn thêm vào là gì, như bạn thấy thì trong cú pháp chỉ có một tham số duy nhất là  <ColumnName>.

3/ Giá trị trả về

Kết quả sẽ lạ dạng dữ liệu nào đó, số nguyên hoặc số thập phân.

4/ Lưu ý

Hàm SUM trong Power BI khác với hàm SUMX là: Nếu bạn tính giá trị của một cột thì dùng hàm SUM còn trường hợp muốn tính toán kết quả của 2 giá trị khác nhau trong bảng thì nên sử dụng SUMX.

Ví dụ 1: Tính tổng = SUM (Dulieu[Thành Tiền])

Ví dụ 2: Tính tổng = SUMX (Dulieu,Dulieu[Số lượng] * Dulieu[Đon giá])

Cú pháp của hàm SUMX trong Power BI=SUMX ( <Table> ,<Expression> )

5/ Cách sử dụng

Ví dụ: Có bảng Thanh toán và trong đó có cột Thành tiền. Để sử dụng hàm SUM trong Power BI  thì các bạn làm như sau.

Cú pháp: Tổng tiền = SUM (Thanh toán[Thành tiền])

Kết quả trả về sẽ là một số nguyên hoặc số thập phân

Bạn thấy, cách sử dụng hàm DAX này rất đơn giản như hàm SUM trong Excel. Chỉ có một lưu ý nhỏ giữa SUM và SUMX mà bạn cần nhớ khi sử dụng tính toán.

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết này. Hãy đón xem nhiều bài viết tại website Kienit.com. Chúc các bạn thành công.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *