POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATETABLE

Trong Power BI có một hàm tương tự với CALCULATE đó chính là hàm CALCULATETABLE. Tuy nhiên công thức và giá trị trả về khác nhau. Mời bạn tham khảo qua bài viết sau đây.

1/ Mô tả

Hàm CALCULATETABLE sẽ tạo ra một bảng mới dựa trên các giá trị của bảng gốc thỏa những điều kiện đã đưa ra.

2/ Cú pháp hàm CALCULATETABLE

CALCULATETABLE ( <Table> [, <Filter> [, <Filter> [, … ] ] ] )

Trong đó:

<Table> Bảng mà bạn muốn tính toán

[, <Filter> [, <Filter> [, … ] ] ] Là các điều kiện lọc trong từng cột

3/ Giá trị trả về

Hàm DAX sẽ trả về giá trị là một bảng tính mới, không phải là giá trị dạng số hoặc cột. Bảng này có thể dùng kết hợp trong các hàm yêu cầu tham số là dạng <Table>.

4/ Cách sử dụng

Mình có bảng ví dụ gồm có 3 cột: STT, Tên và Hình thức (Full time hoặc Part time). Mục đích là tính số người hiện đang làm Full time. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng và phân biệt với hàm CALCULATE trong Power BI để mọi người hiểu rõ.

Bảng ví dụ cách sử dụng hàm CALCULATETABLE trong Power BI
Bảng ví dụ cách sử dụng hàm CALCULATETABLE trong Power BI

Bước 1: Tạo một cái New Measure

Bước 2: Nhập cú pháp

Sử dụng CALCULATETABLE = CALCULATETABLE(Sheet1,Sheet1[Hình thức] = “Full time”)

Kết quả là hiện thông báo lỗi “The expression refers to multiple columns. Multiple columns cannot be converted a scalar value“, cụ thể hàm CALCULATETABLE trả về nhiều cột nên dùng New Measure sẽ bị lỗi. Vì vậy mình sẽ làm một cách khác, vẫn dùng CALCULATETABLE riêng lẻ nhưng dùng New Table.

Sử dụng CALCULATETABLE bằng việc tạo New Measure sẽ bị báo lỗi
Sử dụng CALCULATETABLE bằng việc tạo New Measure sẽ bị báo lỗi

Bước 1: Tạo một cái New Table

Bước 2: Nhập lại cú pháp trên

Sử dụng CALCULATETABLE = CALCULATETABLE(Sheet1,Sheet1[Hình thức] = “Full time”)

Lúc này sẽ được kết quả như sau:

Hãy dùng New Table khi dùng hàm DAX này một mình
Hãy dùng New Table khi dùng hàm DAX này một mình

Như các bạn thấy giá trị trả về khi sử dụng hàm DAX này riêng lẻ là một bảng có các cột tương tự như bảng gốc và các giá trị thỏa với điều kiện.

Chính vì vậy mà hàm CALCULATETABLE trong Power BI thường sẽ được sử dụng làm đối tượng Bảng hoặc Biểu thức tạo ra bảng để tính toán trong một số hàm: SUMX, MAXX, MINX, COUNTX, CALCULATE…

Lấy ví dụ tính số người hiện đang làm Full time, ta có công thức

Sử dụng CALCULATETABLE và COUNTX = COUNTX(

CALCULATETABLE(Sheet1,Sheet1[Hình thức] = “Full time”),

COUNTA(Sheet1[Hình thức])

)

Trong đó: COUNTX là gồm có 2 tham số là <Table> và <Expression>

<Table> là CALCULATETABLE(Sheet1,Sheet1[Hình thức] = “Full time”)

<Expression> là COUNTA(Sheet1[Hình thức])

Hàm CALCULATETABLE thường sẽ kết hợp với các hàm DAX khác
Hàm CALCULATETABLE thường sẽ kết hợp với các hàm DAX khác

Phan biệt CALCULATE và CALCULATETABLE trong Power BI:

  • Hàm CALCULATE thường dùng ngay sau dấu bằng, bên trong là 1 biểu thức tính: SUM, COUNT…
  • Hàm CALCULATETABLE thường dùng làm tham số cho 1 hàm tính toán yêu cầu tham số là 1 bảng: SUMX, COUNTX…

Bài viết trên đã chia sẻ đầy đủ về cách sử dụng hàm CALCULATE cũng như phân biệt với CALCULATE trong Power BI. Chúc các bạn sẽ sử dụng thành công. Hãy theo dõi website Kienit để cập nhật thêm các kiến thức hay ho mỗi ngày.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR

POWER BI: Cách sử dụng hàm DIVIDE

POWER BI: Cách sử dụng hàm BLANK

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *