POWER BI: Cách sử dụng hàm DIVIDE

Trong Power BI có một hàm DAX giúp thực hiện phép chia – đó chính là hàm DIVIDE. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm chia này. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

1/ Ý nghĩa

Hàm DIVIDE trong Power BI là hàm thực hiện phép tính chia, gồm có 2 giá trị là tử số và mẫu số.

2/ Cú pháp hàm DIVIDE

DIVIDE ( <Numerator>, <Denominator> [, <AlternateResult>] )

Trong đó:

<Numerator> là tử số – số nằm ở trên phép chia

<Denominator> là mẫu số – số nằm ở dưới phép chia

<AlternateResult> (không bắt buộc nhập) là một kết quả thay thế khi phải chia cho 0

3/ Giá trị trả về

Kết quả trả về của hàm DIVIDE là một số giữa tử số và mẫu số hoặc có thể trả về giá trị thay thế<AlternateResult> khi phép chia bằng 0.

4/ Lưu ý

Nếu không sử dụng giá trị thay thế <AlternateResult> thì phép chia có mẫu số là 0 thì sẽ trả về kết quả là hàm BLANK. Còn trường hợp bạn nhập vào <AlternateResult> là một giá trị nào đó thì khi mẫu số 0 sẽ trả về đúng giá trị mà bạn đã nhập vào vào trong <AlternateResult>.

5/ Cách sử dụng

Mình có bảng ví dụ tên Financial trong đó gồm có 3 cột: Country, Sale và Profit. Để tính Profit Margin thì sẽ các bước như sau:

Bảng ví dụ Financial
Bảng ví dụ Financial

Bước 1: Tạo một New Column

Bước 2: Nhập cú pháp

Profit Margin = DIVIDE(Financial[Profit],Financial[Sale],BLANK())

Trong đó:

  • <Numerator> là Financial[Profit]
  • <Denominator> là Financial[Sale]
  • <AlternateResult> là hàm BLANK trong Power Bi
Hướng dẫn cách sử dụng hàm DIVIDE trong Power BI
Hướng dẫn cách sử dụng hàm DIVIDE trong Power BI

Đây là một hàm tính toán cực kỳ hữu ích khi phải tính toán doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu được cách sử dụng hàm DIVIDE trong Power BI. Hãy theo dõi website Kienit để cập nhật các kiến thức mới và hay ho mỗi ngày.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm BLANK trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATE trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *