POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATE trong DAX

Trong Power BI có một hàm DAX được sử dụng rất phổ biến và giúp cú pháp trở nên ngắn gọn và dễ hiểu – đó chính là Hàm CALCULATE.

1/ Ý nghĩa

Hàm CALCULATE trong Power BI có nhiệm vụ tính toán theo một điều kiện. Hàm DAX này được dùng nhiều bởi cho bạn thêm nhiều bộ lọc khác nhau vào công thức.

2/ Cú pháp hàm CALCULATE

CALCULATE ( <Expression> [, <Filter> [, <Filter> [, … ] ] ] )

Trong đó:

<Expression> là một biểu thức tính toán. Bạn có thể thêm một biểu thức mới hoặc chèn vào biểu thức đã có sẵn.

[, <Filter> [, <Filter> [, … ] ] ] là các bộ lọc bạn thêm vào công thức.

3/ Giá trị trả về

Là kết quả của phép tính sau khi đã thỏa các bộ lọc.

5/ Cách dùng

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm CALCULATE trong Power Bi mời các bạn tham khảo qua các ví dụ sau đây.

Cách sử cơ bản

Ví dụ 1: Tính giá trị các sản phẩm có số lượng > 50

Cú pháp:

SP có SL > 50 = CALCULATE(

‘Power BI'[Tính tổng],

‘Power BI'[Số lượng] > 50

)

Cách sử dụng hàm calculate trong power bi
Cách sử dụng hàm DAX cơ bản

CALCULATE kết hợp với hàm SUM

Ví dụ 2: Tính tổng các sản phẩm có số lượng > 50

Cú pháp:

SP có SL > 50 vd2 = CALCULATE(

SUM(‘Power BI'[Số lượng]),

FILTER(‘Power BI’,’Power BI'[Số lượng] >50)

)

CALCULATE kết hợp với hàm SUM
Kết hợp với hàm SUM

Qua các ví dụ trên, bạn thấy hàm CALCULATE trong Power BI được sử dụng rất phổ biến trong nhiều trường hợp. Hãy theo dõi website Kienit.com để tham khảo các bài viết mới nhất về Power BI.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *