POWER BI: Cách sử dụng hàm BLANK trong DAX

Hàm BLANK trong Power BI là một hàm DAX đơn giản nên ít ai để ý tới, tuy nhiên nó sẽ có nhiều lợi ích trong một vài trường hợp.

1/ Ý nghĩa

Khi bạn muốn kiểm tra một giá trị trong cột có bị rỗng không thì bạn hãy dùng hàm BLANK. Ngoài ra còn một số hàm DAX khác cũng liên quan đến việc kiểm tra giá trị rỗng là ISBLANK.

2/ Cú pháp hàm BLANK

BLANK ( )

Hàm DAX này không chưa bất kỳ một tham số nào vì mục đích của nó là kiểm tra giá trị rỗng trong cột được chọn.

3/ Giá trị trả về

Hàm sẽ trả về giá trị rỗng. Thường thì hàm DAX này sẽ được dùng với các công thức khác để kiểm tra giá trị có rỗng không chứ không dùng riêng lẻ.

4/ Lưu ý

Cách sử dụng hàm BLANK trong Power BI phổ biến nhất là dùng với ký hiệu “=” – có nghĩa là so sánh giá trị có bị rỗng không,

Nếu không dùng như cách trên thì còn một cách khác đó chính là dùng hàm ISBLANK trong Power BI cũng được, ý nghĩa như nhau.

Toán tử “=” có nghĩa là so sánh bằng với giá trị rỗng, khác với giá trị bằng 0 hoặc là chuỗi bị rỗng.

Giá trị trả về của BLANK trong Power Bi tương đương với giá trị ” ” trong Excel tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng giống nhau.

5/ Cách dùng

Ví dụ: Kiểm tra các dòng rỗng trong bảng ví dụ sau đây. Nếu dòng nào rỗng thì sẽ trả về kết quả là “Có”, ngược lại là “Không”.

  • Bước 1: Tạo New Column
  • Bước 2: Nhập cú pháp:

Kiểm tra giá trị rỗng = IF(‘Power BI'[Sản phẩm]= BLANK(),”Có”,”Không”)

Hàm IF sẽ kiểm tra các giá trị trong cột Sản phẩm, kiểm tra đến dòng nào có giá trị rỗng thì sẽ hiện giá trị Có, còn dòng nào có giá trị sẽ hiện giá trị Không.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu được cách sử dụng hàm BLANK trong Power BI. Hãy theo dõi website Kienit.com để cập nhật các kiến thức mới.

Bài tham khảo thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATE trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *