POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER trong DAX

Hàm FILTER trong Power BI là một hàm cở bản và sử dụng phổ biến. Hàm này thường kết hợp với các hàm DAX khác nhằm mục đích tính toán có sự chọn lọc theo tiêu chuẩn nào đó.

1/ Ý nghĩa

Đây là một hàm phổ biến và sử dụng nhiều trong Excel cũng như trong Power BI. Hàm FILTER có nhiệm vụ lọc các dữ liệu trong bảng theo một điều kiện đã cho sẵn.

2/ Cú pháp hàm FILTER

FILTER ( <Table>, <FilterExpression> )

Trong đó:

<Table>: Bảng dữ liệu, trong đó có chứa dữ liệu bạn muốn lọc

<FilterExpression>: Biểu thức tính toán để lọc, điều kiện lọc

3/ Giá trị trả về

Hàm FILTER trong Power BI trả về bảng có những giá trị đã thỏa mãn điều kiện lọc.

4/ Lưu ý

Hàm DAX filter này không dùng độc lập mà luôn luôn sẽ kết hợp với một số hàm khác để bổ trợ cho công việc tính toán số liệu theo bộ lọc nào đó.

5/ Ví dụ cách sử dụng

Như đã nói ở phần lưu ý thì hàm này sẽ kết hợp với các hàm DAX thì ví dụ sau đây sẽ dùng hàm FILTER kết hợp với CALCULATE và SUMX.

Ví dụ cách sử dụng FILTER trong Power BI
Ví dụ cách sử dụng FILTER trong Power BI

Bước 1: Chọn New Measure

Bước 2:  Để tính tổng sản phẩm bán năm 2017 thì mình nhập cú pháp:

Tính doanh thu năm 2017 = CALCULATE(SUMX(‘Sheet 1’,’Sheet 1′[Số lượng]*’Sheet 1′[Đơn giá]),FILTER(‘Sheet 1’,’Sheet 1′[Thời gian] = 2017))

Nhập cú pháp hàm FILTER vào New Measure
Nhập cú pháp hàm FILTER vào New Measure

Trong đó:

  • FILTER(‘Sheet 1’,’Sheet 1′[Thời gian] = 2017): Tìm cột Thời gian trong bảng Sheet có giá trị = 2017
  • SUMX(‘Sheet 1’,’Sheet 1′[Số lượng]*’Sheet 1′[Đơn giá]): Hàm tính doanh thu. Bạn có thể tính công thức này riêng ở ngoài hoặc đem vào tính gộp một lần.
  • CALCULATE(): Hàm tính toán theo một điều kiện nào đó cho trước

Bước 3: Bạn tạo một Visualizations và kéo thả công thức Tính doanh thu năm 2017 vừa tạo vào.

Kéo thả công thức tính toán vào Visualizations
Kéo thả công thức tính toán vào Visualizations

Hàm FILTER trong Power BI là hàm rất đa dụng, kết hợp được với nhiều công thức DAX khác như ALL, SUMX, CALCULATE,… Trong Excel cũng có công thức này.

Hy vọng bài viết đã chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích về hàm DAX này. Hãy theo dõi website Kienit để cập nhật kiến thức mới mỗi ngày.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *