POWER BI: Cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR

Trong Power BI có một hàm DAX giúp bạn so sánh với giá trị cùng kỳ năm ngoái, từ đó đưa ra các quyết định chính xác trong kinh doanh – đó chính là hàm SAMEPERIODLASTYEAR.

1/ Ý nghĩa

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI dùng để tính toán độ chênh lệnh của doanh thu hiện tại so với thời gian cùng kỳ năm ngoái.

SAMEPERIODLASTYEAR = Same Period Last Year: Trong tiếng Anh có nghĩa là cùng thời điểm vào năm trước; cùng kỳ năm ngoái.

2/ Cú pháp

SAMEPERIODLASTYEAR ( <Dates> )

Trong đó tham số <Dates> trong cú pháp có thể là một thời gian cụ thể hoặc là một cột chứa giá trị thời gian.

3/ Giá trị trả về

Cột chứa giá trị so với cùng kỳ năm trước.

4/ Lưu ý

Kỳ có thể là kỳ theo ngày, theo tháng, theo quý tùy theo giới hạn thời gian cần tính.

Hàm không dùng với mục đích trả về giá trị kết quả trực tiếp, mà thường dùng để lồng bên trong hàm CALCULATE với vai trò là điều kiện tính toán lại cho 1 công thức tính nhưng áp dụng cho cùng kỳ năm trước.

5/ Cách sử dụng

Công thức sau tính tổng số lượng các mặt hàng bán được trong cột [Sales Amount] tại thời điểm cùng kỳ của năm trước, tương ứng theo các ngày trong cột [Date]

Previous Year Sales: = CALCULATE ( SUM (Sales [Sales Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR (Sales [Date]) )

Đây là một hàm phổ biến và dùng rất nhiều trong Power BI. Khi tính toán doanh thu thì dường như cần sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR để tính giá trị hiện tại đã tăng như thế nào so với năm trước.

Theo dõi website Kienit.com để cập nhật các kiến thức mới mỗi ngày.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm DIVIDE

POWER BI: Cách sử dụng hàm BLANK

POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATE

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *