Hàm AVERAGEIFS trong excel: Tính trung bình cộng nhiều điều kiện

Tiếp nỗi các bài về các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, Kienit.com sẽ chia sẻ với các bạn về hàm AVERAGEIFS. Mời các bạn cùng xem qua bài viết sau đây.

1/ Hàm AVERAGERIFS là gì?

Đây là hàm tính bình cộng nhiều điều kiện cho trước. Hàm AVERAGEIF không khác gì với hàm AVERAGEIFS.

Hàm AVERAGEIF chỉ cho phép lấy một điều kiện để tính giá trị trung bình cộng thì hàm AVERAGEIFS sẽ cho lấy nhiều hơn 1 điều kiện.

2/ Cú pháp của hàm AVERAGEIFS

AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Cú pháp của hàm AVERAGEIFS có các đối số sau đây:
 • Average_range    Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria_range1, criteria_range2, …    Criteria_range1 là bắt buộc, các đối số criteria_range tiếp theo là tùy chọn. Phạm vi 1 đến 127 để đánh giá các tiêu chí liên quan.
 • Criteria1, criteria2, …    Criteria1 là bắt buộc, các đối số criteria tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 127 tiêu chí dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình. Ví dụ, các tiêu chí có thể được biểu thị dưới dạng như 32, “32”, “>32”, “táo” hoặc B4.

3/ Cách dùng hàm AVERAGEIFS

Ở đây mình có bảng ví dụ về điểm môn học của từng học sinh. Các trường trong bảng dữ liệu gồm có: tên học sinh, lớp, điểm Tiếng Việt, điểm Toán, điểm Anh Văn, điểm trung bình và xếp loại.

bài tập dùng hàm averageifs

Ví dụ 1: Tính điểm trung bình môn Anh Văn của các học học nam sinh trong lớp 10A6.

=AVERAGEIFS(F2:F7,D2:D7,”10A6″,C2:C7,”Nam”)

bài tập dùng hàm averageifs

cách sử dụng hàm tính trung bình nhiều điều kiện

Trong đó:

 • F2:F7 – là ô điểm Anh Văn mà chúng ta cần phải tính điểm trung bình
 • D2:D7 – ô lớp của các học sinh
 • 10A6 – điều kiện này sẽ tìm trong ô D2:D7. Sau đó sẽ đợi xét tới đến điều kiện thứ 2 của học sinh này.
 • C2:C7 – ô giới tính của các học sinh
 • Nam – điều kiện này sẽ tìm trong ô C2:C7. Nếhọc sinh nào có giới tính nam thì kết hợp với điều kiện trên để lưu điểm lại cộng dồn với học sinh kế tiếp

Ví dụ 2: Tính điểm trung bình môn Anh Văn của những học sinh >= 5 và <=8

=AVERAGEIFS(F2:F7,F2:F7,”>=5″,F2:F7,”<=8″)

cách sử dụng hàm averagerifs tính trung bình nhiều ô giá trị cho trước

hàm excel

Trong đó:

 • F2:F7 – đây là cột điểm môn Anh Văn
 • F2:F7,”>=5″ – điều kiện này sẽ lọc ra các ô giá trị >=5, sau đó ghi lại và đợi thỏa điều kiện tiếp theo
 • F2:F7,”<=8″ – điều kiện này tìm tiếp các ô giá trị <=8, khi thỏa 2 điều thì sẽ tính điểm trung.

Ví dụ 3: Tính điểm trung bình của các học sinh nam

=AVERAGEIFS(H2:H7,C2:C7,”NAM”)

cách sử dụng hàm trung bình cộng trong excel

hàm tính trung bình cộng

Trong đó:

 • H2:H7 – cột điểm trung bình của các học sinh
 • C2:C7 – cột giới tính
 • NAM – lọc ra các điều kiện là nam để tính điểm trung bình

Ví dụ 4: Tính điểm trung bình môn toán của các học sinh lớp 10A7 có điểm trên 7

=AVERAGEIFS(G2:G7,D2:D7,”10A7″,G2:G7,”>5″)

hàm tính trung bình cộng nhiều điều trong excel

cách sử dụng hàm excel cơ bản

Trong đó:

 • G2:G7 – ô giá trị môn toán cần tính trung bình
 • D2:D7 – ô lớp học
 • 10A7 – thỏa điều kiện 10A7 trong dãy ô giá trị lớp học
 • G2:G7,”>5″ – lấy điều kiện > 5

4/ Một số lưu ý

 • Nếu average_range là giá trị trống hoặc dạng văn bản, AVERAGEIFS sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0! .
 • Nếu một ô trong phạm vi tiêu chí bị bỏ trống, AVERAGEIFS sẽ xem ô đó như giá trị 0.
 • Các ô trong phạm vi có chứa TRUE được định trị là 1; các ô trong phạm vi có chứa FALSE được định trị là 0 (zero).
 • Mỗi ô trong average_range chỉ được dùng trong phép tính trung bình nếu tất cả các tiêu chí tương ứng được xác định là đúng đối với ô đó.
 • Không giống với các đối số phạm vi và tiêu chí trong hàm AVERAGEIF, trong AVERAGEIFS mỗi criteria_range phải có cùng kích cỡ và hình dạng như sum_range.
 • Nếu các ô trong average_range không thể chuyển thành số, AVERAGEIFS sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #DIV0! .
 • Nếu không có ô nào đáp ứng tất cả các tiêu chí, AVERAGEIFS sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Bạn có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong tiêu chí. Dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Nếu như các bạn đã xem qua bài AVERAGEIF và hàm SUMIFS thì sẽ hiểu rõ hơn cách hoạt của hàm nay. Đây là một trong các hàm excel cơ bản mà bạn cần biết để giúp công việc hàng ngày nhanh hơn.

Hàm tính trung bình có nhiều điều kiện rất phổ biến trong tính toán excel. Bạn cần phải áp dụng nhiều vào thực tế và hãy xem trước phần một số lưu ý để tránh gặp một số lỗi.

Bài xem thêm:

Hàm AVERAGE là gì

Hàm AVERAGEIF là gì

Hàm AVERAGEA là gì

Cách tính tổng trong excel

Phím tắt AUTOSUM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *