Hàm AVERAGEA là gì? So sánh hàm AVERAGE và AVERAGEA

Nhiều người nghe đến hàm AVERAGEA trong excel có vẻ hơi lạ. Nếu nhưng bạn biết sử dụng nhiều hàm excel thì công việc của bạn sẽ trở nên nhanh và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về hàm này sau đây.

1/ Hàm AVERAGEA là gì?

Đây là một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong excel, do đó thật thiếu sót nếu như website Kienit.com không đề cập đến.

Đây là một hàm tính giá trị trung bình của các ô giá trị bao gồm cả số, văn bản và ký hiệu logic toán học trong excel.

2/ Cấu trúc hàm AVERAGEA

AVERAGEA (value1,value2…)

Giá trị 1, value2…     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn tính trung bình

3/ Một số điều cần chú ý

 • Đối số có thể là số, mảng hay tham chiếu có chưa sốbiểu thị dưới dạng văn bản hoặc giá trị logic
 • Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số
 • Nếu các đối số được chọn là văn bản được cho là 0
 • Ô giá trị để trống sẽ bị bỏ qua
 • Giá trị được chọn là True được hiểu là 1 và False sẽ là 0
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
 • Nếu bạn không muốn bao gồm các giá trị lô-gic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong một tham chiếu như là một phần của tính toán, hãy dùng hàm AVERAGE.

4/ Ví dụ dùng hàm AVERAGEA

Tính trung bình các ô giá trị. Công thức như sau:

=AVERAGEA(A1:A5)

Ví dụ 1:  Ô để trống đã bị bỏ qua nên chỉ chia trung bình cho 4 số

cách sử dụng hàm averagea trong excel
cách sử dụng hàm averagea trong excel.

Ví dụ 2: Giá trị True được cho là bằng 1 nên tổng chia trung bình cho 5 số

giá trị true = 1 trong hàm averagea
Giá trị TRUE = 1 trong hàm AVERAGEA

Ví dụ 3: Giá trị False được cho là bằng 0

giá trị false = 0 trong hàm averagea
Giá trị FALSE = 0 trong hàm AVERAGEA

Ví dụ 4: Do hàm AVERAGEA không hiểu được giá trị >1 là số nên hàm bị lỗi

cách tính trung bình của các ô giá trị

5/ So sánh hàm AVERAGE và AVERAGEA

Đến đây chắc nhiều nhiều bạn sẽ thắc mắc 2 hàm này khác nhau như thế nào và làm sao để phân biệt chúng. Kienit.com sẽ lập bảng tóm tắt hai hàm này để bạn biết và sử dụng các hàm tính trung bình này hiệu quả.

Hàm AVERAGE

Ý nghĩa: Chỉ tính trung bình cộng của các số

Cấu trúc: =AVERAGE(number 1, number 2,…)

Lưu ý:

 • Nếu đối số là một mảng hay là một tham chiếu có chưa text, giá trị logic, ô rỗng, các giá trị lỗi,….thì các giá trị đó sẽ được bỏ qua. Tuy nhiên các ô chứa giá trị bằng 0 thì vẫn được tính.
 • Nếu giá trị logic là TRUE, FALSE được nhập trực tiếp vào công thức thì hàm vẫn tính bình thường.

Hàm AVERAGEA

Ý nghĩa: Tính trung bình cộng của các số và bao gồm cả giá trị TEXT

Cấu trúc: =AVERAGEA(value 1, value 2,…)

Lưu ý:

 • Giá trị FALSE sẽ được tính bằng 0 và giá trị TRUE được tính bằng 1
 • Bạn nhập trực tiếp vào hàm hay không thì hàm vẫn tính bình thường

Đến đây chắc các bạn đã hiểu hàm AVERAGEA hoạt động như thế nào và cách để phân biệt hàm này với hàm AVERAGE. Đây là những hàm thống kê cơ bản bạn cần biết khi học excel.

Nếu như bạn nắm rõ và phân biệt được chúng thì sẽ thực hiện công việc một cách đơn giản hơn nhiều. Cảm ơn các bạm đã xem qua bài viết này.

Tham khảo thêm:

Hàm AVERAGEIF trong excel

Hàm AVERAGEIFS trong excel

Hàm IFS trong Excel 2016

Hàm IFERROR trong excel

Hàm IF trong excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *