Hàm LEN trong Excel là gì? Ví dụ hướng dẫn cách dùng dễ hiểu

Bên cạnh hàm MID LEFT RIGHT thì bạn cần biết cách sử dụng hàm LEN bởi vì đây là những hàm xử lý chuỗi quan trọng trong Excel. Với bảng tính Excel nhiều dòng dữ liệu thì việc sử dụng hàm này là vô cùng cần thiết. Để hiểu được ý nghĩa và cách dùng hàm LEN như thế nào thì mời bạn tham khảo bài viết sau đây

1/ Hàm LEN là gì?

LEN trong Excel dùng để đếm tất cả các ký tự trong ô bao gồm chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt và khoảng trống. 

LEN là viết tắt của Lengh trong tiếng Anh, có nghĩa là độ dài của chuỗi. Vì vậy khi bạn muốn đếm độ dài của chuỗ i thì hãy nghĩ ngay đến hàm LEN trong Excel.

Cú pháp: =LEN(Text)

Trong đó: Text là ô dữ liệu hoặc 1 dãy dữ liệu cần đếm

2/ Cách sử dụng hàm LEN

Công thức đơn giản nên các bạn chỉ cần xem qua một ví dụ sau đây của Kienit.com là hiểu ngay cách sử dụng.

Ví dụ 1: Đếm số ký tự của tên các nhân viên trong bảng sau đây.

Cú pháp: =LEN(C5)

Cách sử dụng hàm LEN
Cách sử dụng LEN trong Excel

Ví dụ 2: Trong trường hợp khác, bạn có thể dùng LEN để đếm số ký tự của 3 nhân viên đầu tiên. Lúc này mình sẽ dùng dấu (+) kết hợp với LEN().

Cú pháp: =LEN(C5)+LEN(C6)+LEN(C7)

Ngoài ra bạn có thể kết dùng hàm SUM thay vì dùng dấu (+)

Cú pháp =SUM(LEN(C5),LEN(C6),LEN(C7))

LEN kết hợp với hàm SUM
LEN kết hợp với hàm SUM

3/ Kết hợp với một số hàm khác

Hàm LEN chỉ có một tham số text nên thường dùng để kết hợp với các công thức Excel khác.

Hàm RIGHT kết hợp với LEN

Ví dụ 3: Mình có bảng sinh viên, mục đích dùng hàm LEN để tách giữa MSSV và mã ngành. Do mình không biết ký tự mã ngành sẽ cố định là bao nhiêu (CNTT là 4, TC là 2) nên mình dùng LEN() trừ 6 ký tự còn lại.

  • Hàm RIGHT sễ lấy toàn bộ chuỗi
  • LEN trong Excel sẽ lấy toàn bộ chuỗi trừ đi 6 ký tự cố định đầu tiên

Cú pháp: =RIGHT(B5,LEN(B5)-6)

Hàm RIGHT kết hợp với LEN
Hàm RIGHT kết hợp với LEN

Kết hợp với VLOOKUP

Ví dụ 4: Kienit sẽ lấy ví dụ ở trên tuy nhiên mình sẽ thêm một bảng thông tin chi tiết về tên của ngành. Mục đích là mình dùng hàm VLOOKUP để tìm tên đầy đủ ở một bảng khác.

Công thức =VLOOKUP(RIGHT(A5,LEN(A5)-6),$F$5:$G$8,2,0)

Kết hợp với VLOOKUP
Kết hợp với VLOOKUP

Kết hợp với hàm IF

Ví dụ 5: Kết hợp với hàm IF, mình sẽ kiểm tra độ dài của từng chuỗi ký tự, nếu như chuỗi nào dài hơn 15 thì sẽ hiện ra “Tên dài”, ngược lại là “Tên ngắn”. Mời các bạn xem ví dự ở hình ảnh dưới đây. 

Công thức: =IF(LEN(B5)>15,”Tên dài”,”Tên ngắn”)

Kết hợp với hàm IF
Kết hợp với hàm IF

Kết hợp hàm MID

Ví dụ 6: Trong MSSV sẽ có 3 phần: tên trường + mã số + mã ngành. Để lấy được mã số, mình sẽ dùng LEN() kết hợp với MID.

Công thức của hàm MID: = MID(text, vị trí bắt đầu, số ký tự muốn lấy)

Như vậy ta có công thức 2 hàm kết hợp như sau: =MID(A5,4,LEN(A5)-5)

hàm len kết hợp với hàm mid
kết hợp với hàm mid

Các bạn thấy đó, hàm LEN trong Excel rất đơn giản nhưng cần thiết bởi vì nó có khả năng kết hợp được nhiều công thức Excel khác để xử lý chuỗi.

Bài viết đã chia sẻ LEN là hàm gì trong Excel. Ở các bài tiếp theo, Kienit sẽ nói thêm các bài tập ví dụ hàm LEN nâng cao hơn. Cảm ơn bạn đã xem.

Bài xem thêm:

Hàm MID LEFT RIGHT trong Excel

Hàm NOW trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *