Hàm MID LEFT RIGHT trong Excel cơ bản bạn cần nắm vững

3 hàm MID, LEFT, RIGHT trong Excel là các hàm xử lý chuỗi thông dụng. Bạn sẽ gặp các các dữ liệu dạng chuỗi, lúc này bạn cần biết dùng các hàm này để cắt chuỗi theo ý muốn.

1/ Hàm MID trong Excel

Chức năng của hàm MID

Dùng để lấy ra n ký tự ngay vị trí bắt đầu được chỉ định. Bạn chọn chuỗi, nhập vào vị trí bắt đầu và số ký tự bạn muốn cắt.

Công thức của hàm MID: =MID(text,m,n)

Trong đó:

  • text: Chuỗi ký tự.
  • m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Lưu ý:

Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài của chuỗi thì hàm này sẽ trả về văn bản trống

Ví trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm MID sẽ trả về kết quả #VALUE

Số ký tự muốn lấy ra là số âm thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE

Cách sử dụng hàm MID

Kienit có bảng ví dụ về các sản phẩm, trong đó có trường STT, mã sản phẩm, tên sản phẩm và khối lượng. Mình sẽ dùng hàm MID() để lấy số ký tự của mã sản phẩm.

Công thức: =MID(B5,1,3)

hàm MID

hàm MID trong exel

Hàm LEFT trong Excel

Chức năng của hàm LEFT

Bên cạnh hàm MID thì LEFT dùng để cắt chuỗi từ bên trái. Bạn chỉ cần chọn chuỗi cần xử lý và nhập vào số ký tự cần cắt.

Công thức của hàm LEFT: =LEFT(text,n)

Trong đó:

  • text là chuỗi ký tự cần lấy
  • n là số ký tự cần cắt

Lưu ý: 

Không có tham số n, Excel sẽ tự động lấy từ giá trị đầu tiên trong chuỗi.

Hàm LEFT trong Excel
Hàm LEFT trong Excel

Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không. Nếu nhỏ hơn 1 thì sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE giống hàm MID

hàm left

Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì LEFT() sẽ trả về toàn bộ văn bản.

cách sử dụng hàm left

Nhập giá trị vào công thức, thiếu dấu phẩy thì sẽ trả về văn bản trống

hàm left cơ bản

Cách sử dụng hàm LEFT

Kienit sẽ lấy 3 ký tự từ chuỗi. Kết quả như hình sau đây.

Công thức =LEFT(B5,3)

bài tập ví dụ hàm left

3/ Hàm RIGHT trong Excel

Chức năng của hàm RIGHT

Nếu đã giới thiệu về hàm MID, LEFT thì không thể bỏ qua hàm RIGHT. Ngược lại với LEFT thì hàm này cắt chuỗi từ phải sang trái.

Công thức hàm RIGHT: =RIGHT(text,n)

Những lưu ý của hàm xử lý chuỗi này giống như hàm LEFT.

Cách sử dụng hàm RIGHT

Mình sẽ dùng RIGHT để lấy 2 ký tự từ phải sang.

Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel
Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Qua ví dụ trên, bạn thấy cách sử dụng 3 hàm MID, LEFT, RIGHT trong Excel quá đơn giản phải không. Đây là những kiến thức cơ bản bạn cần nắm vững.

Các hàm xử lý chuỗi này còn kết hợp được nhiều hàm Excel khác, đó là những kiến thức nâng cao hơn. Những kiến thức nâng cao về 3 hàm xử lý chuỗi này sẽ được Kienit tổng hợp và chia sẻ ở những bài viết tiếp theo. Các bạn hãy đón xem nha!

Bài xem thêm:

Hàm IF trong Excel

Hàm SUM trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *