Hàm LOWER trong Excel là gì? Khác gì hàm UPPER

Nếu các bạn đã tìm hiểu qua hàm UPPER trong Excel vậy thì theo các bạn hàm LOWER trong Excel là gì? Ở bài viết này, Kienit chia sẻ với các bạn về cú pháp, cách sử dụng hàm Excel này.

1/ Hàm LOWER trong Excel

LOWER là hàm dùng để chuyển chữ viết in hoa thành chữ viết thường. ngược với hàm UPPER dùng chuyển chữ thường thành chữ viết hoa.

Đây là hàm xử lý chuỗi trong Excel được tích hợp sẵn trong Excel và được phân loại giống như hàm String / hàm Text.

Bạn sử dụng hàm LOWER trong phiên bản Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP và Excel 2000.

Cú pháp: =LOWER(Text) trong đó (Text) là một ký tự hoặc một chuỗi ký tự

2/ Cách sử dụng hàm LOWER

Hàm Excel này có thể được dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với các hàm khác để xử lý chuỗi một cách nhanh chóng.

Cách sử dụng cơ bản

Ví dụ 1: Chuyển chữ KIENIT đang in hoa thành chữ thường bằng hàm LOWER. Bạn chỉ cần nhập cứ pháp và chọn ô chứa ký tự là xong.

Nhập cú pháp =lower(a2)
Nhập cú pháp =lower(a2)

Cú pháp: =LOWER(a2)

Cách sử dụng hàm xử lý chuỗi trong Excel cơ bản
Cách xử lý chuỗi trong Excel

Ngoài ra bạn có thể chèn ký tự KIENIT vào trong hàm để chuyển sang chữ viết thường luôn cũng được.

Ví dụ 2: Chuyển chuỗi ký tự “Website KIENIT.COM” sang chữ thường thì chèn chuỗi vào trong để hàm xử lý chuỗi.

Chuyển chuỗi ký tự viết hoa sang chữ thường
Chuyển chuỗi ký tự viết hoa sang chữ thường

Cú pháp: =LOWER(“Website KIENIT.COM”)

Cách sử dụng hàm LOWER trong Excel
Hướng dẫn sử dụng

Kết hợp với nhiều hàm Excel

Ví dụ 1: Chuyển đoạn văn bản “TÔI MUỐN HỌC GIỎI EXCEL” thành chữ chỉ in hoa chữ cái đầu.

Nhập cú pháp: =LEFT(B14)&LOWER(RIGHT(B14,LEN(B14)-1)) 

Giải thích hàm:

 • LEFT(B14): Lấy ký tự đầu tiên bên trái trong ô dữ liệu B14.
 • &: Kết hợp nối hàm phía trước với hàm phía sau.
 • LOWER: Chuyển đổi chữ viết hoa sang chữ thường.
 • RIGHT(B14): Lấy ký tự bên phải trong ô dữ liệu B14.
 • LEN(B14)-1: Đo độ dài ký tự trong ô dữ liệu B14 trừ đi 1 ký tự đầu tiên.
Hướng dẫn cách sử dụng hàm Lower kết hợp với các hàm khác
Kết hợp với các hàm xử lý chuỗi khác

Ví dụ 2: Chuyển đoạn văn bản “TÔI MUỐN HỌC GIỎI EXCEL” thành chữ thường và chỉ in hoa chữ “HỌC GIỎI”.

Nhập cú pháp: =TRIM(LOWER(LEFT(B14,8))&” “&MID(B14,9,9)&” “&LOWER(RIGHT(B14,LEN(B14)-18)))

Giải thích hàm:

 • TRIM: Lệnh hàm loại bỏ ký tự khoảng trống.
 • LOWER(LEFT(B14,8): Viết thường ký tự bên trái với 8 ký tự lấy được ở ô dữ liệu B14.
 • &: Kết hợp nối tiếp với hàm phía sau.
 • MID(B14,9,9): Lấy 9 ký tự ở giữa câu trong ô dữ liệu B14.
 • LOWER(RIGHT(B14)): Viết thường ký tự bên phải ô dữ liệu B14.
 • LEN(B14)-18: Đo độ dài ký tự trong ô dữ liệu B14 trừ đi 18 ký tự đầu tiên.

Sử dụng hàm lower trong excel

Ở ví dụ trên Kienit có áp dụng với một số hàm Excel xử lý chuỗi khác như: hàm TRIM, LEFT, MID, RIGHT, LEN. Để hiểu chi tiết hơn về từng hàm bạn có thể tìm kiếm trên website.

Qua bài viết này, các bạn đã hiểu LOWER là hàm gì rồi phải không. Đây là một hàm xử lý chuỗi thông dụng trong công việc mà bạn cần biết.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn trong công việc cũng như học tập. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và hãy luôn ủng hộ website kienit của mình.

Bài viết xem thêm:

Hàm IFERROR VLOOKUP trong Excel – Hướng dẫn chi tiết dễ hiểu

Hàm INT trong Excel – Cách lấy phần nguyên của một số nhanh nhất

Hàm RANK có điều kiện trong Excel – Hàm sắp xếp thứ tự tăng giảm

Hàm CEILING trong Excel – Hàm làm tròn đến bội số gần nhất

Hàm OFFSET trong Excel – Kết hợp với hàm MATCH, Validation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *