Hàm INT trong Excel – Cách lấy phần nguyên của một số nhanh nhất

Có một hàm lấy phần nguyên của một số đó chính là hàm INT trong Excel. Đây là một hàm cơ bản và được dùng phổ biến. Hãy tham khảo cách sử dụng INT trong bài viết này.

1/ Hàm INT trong nghĩa là gì?

Hiểu đơn giản, hàm INT sẽ lấy ra phần nguyên của một số được chọn và làm tròn xuống số nguyên gần nhất, thường sử dụng để xử lý phép chia.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel này rất đơn giản, mời các bạn xem tiếp phần hướng dẫn cách sử dụng dưới đây.

2/ Cách dùng hàm INT

Cú pháp: =INT(Number)

Trong đó tham số Number trong công thức có thể:

  • Một số nào đó. Ví dụ: 4.2; -4.2
  • Ô Excel. Ví dụ: A3, C1
  • Phép chia. Ví dụ: 7/5, C1/C5

Một số lưu ý:

Với số thập phân dương, hàm INT sẽ lấy ra phần nguyên của số đó. Ví dụ: =INT(5.2) bằng 5, =INT(5.9) bằng 5.

Với số thập phân âm, hàm INT sẽ làm tròn phần nguyên của số thập phân đó. Ví dụ: =INT(-5.2) bằng -6, =INT(-5.9) bằng -6.

Ví dụ 1: Truyền vào công thức là một ô Excel bất kỳ.

Cú pháp: =INT(C5)

Truyền vào công thức là một ô Excel bất kỳ
Truyền vào công thức là một ô Excel bất kỳ

Ví dụ 2: Là một số cụ thể.

Cú pháp: =INT(10.2)

Truyền vào cú pháp hàm INT là một số cụ thể
Truyền vào cú pháp hàm INT là một số cụ thể

Ví dụ 3: Trong cú pháp hàm INT là một phép tính chia. Với việc sử dụng phép chia, bạn có thể nhập vào phép chia của 2 ô Excel chứa giá trị hoặc 2 số chia cho nhau đều như nhau.

Cú pháp: =INT(B5/C5)

Có thể sử dụng phép chia
Có thể sử dụng phép chia

Ví dụ 4: Làm tròn ngày tháng

Ở trên là những ví dụ cách dùng hàm INT trong Excel cơ bản. Một trong những trường hợp thường dùng công thức này đó là tính số tuần khách check in và check out khỏi khách sạn.

Ví dụ tính ngày ở lại bằng hàm INT
Ví dụ tính ngày ở lại bằng hàm INT

1 tuần có 7 ngày, do đó để tính số tuần ở lại khách sạn thì sẽ chia cho 7. Ta sẽ lấy ngày check out trừ ngày check in, sau đó chia cho 7 là sẽ ra được số tuần khách ở lại khách sạn.

Cú pháp: =INT((C5-B5)/7)

Lấy ngày check out - ngày check in và sau đó chia cho 7 để được phần nguyên chính là số tuần ở lại
Lấy ngày check out – ngày check in và sau đó chia cho 7 để được phần nguyên chính là số tuần ở lại khách sạn.

Sau đó bạn enter và kéo xuống để tính những ngày khác. Cuối cùng ta sẽ được bảng như sau:

Ví dụ cơ bản cách dùng hàm INT trong Excel
Ví dụ cơ bản cách dùng INT trong Excel

Qua bài viết này thì các bạn thấy được cách sử dụng hàm INT trong Excel rất đơn giản phải không? Công thức này rất cần thiết trong tính toán số liệu. Hãy theo dõi website Kienit.com mỗi ngày để cập nhật các kiến thức Excel cơ bản đến nâng cao mỗi ngày.


Bài viết xem thêm:

Hàm RANK có điều kiện trong Excel – Hàm sắp xếp thứ tự tăng giảm

Hàm CEILING trong Excel – Hàm làm tròn đến bội số gần nhất

Hàm OFFSET trong Excel – Kết hợp với hàm MATCH, Validation

Hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện trong Excel

Hàm REPT trong Excel, Hàm lặp lại ký tự, chuỗi hoặc số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *