Hàm CEILING trong Excel – Hàm làm tròn đến bội số gần nhất

Trong Excel có một công thức dùng để làm tròn một số nào đó, đó chính là hàm CEILING trong Excel. Để hiểu rõ hơn về CEILING là hàm gì và cách sử dụng như thế nào thì mời bạn tham khảo bài viết sau đây.

1/ Hàm CEILING trong Excel là gì?

Hàm CEILING là hàm dùng để làm tròn một số bất kỳ đến bội số gần nhất một cách đơn giản.

Bội số gần nhất là gì?

Bội số gần nhất được đề cập đên trong bài này có ý nghĩa là :

Bội số là một số chia hết cho chính nó. Ví dụ bội số của 3 là 3, 6, 9, 12, 15,…

Bội số gần nhất là một số cụ thể do bạn chỉ định, thêm vào để tìm kết quả gần với giá trị số ban đầu nhất

Công thức này được sử dụng nhiều trong công việc để bởi vì nó kết hợp được với rất nhiều hàm khác, kèm theo đó thể hiện được sự chuyên nghiệp và giúp công việc của bạn thêm nhanh chóng.

2/ Cách sử dụng hàm CEILING

Để hiểu rõ cách dùng như thế nào thì bạn cần nắm rõ các tham số có trong công thức.

Cú pháp

Cú pháp hàm CEILING: =CEILING(number; significance)

Trong đó:

Number: Là giá trị cần làm tròn

Significance: Là số cần làm tròn đến

Lưu ý:

Bạn nhập vào bất kỳ một tham số mà không phải số thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! vì không xác định các tham số trong công thức.

Nếu bạn nhập [number] là số âm và [significance] cũng là số âm thì kết quả cuối cùng sẽ được làm tròn xuống.

Trường hợp bạn nhập [number] là số âm như ng [significance] là số dương thì giá trị được làm tròn lên, tiến về số 0.

Ví dụ cách sử dụng

Để các bạn dễ hiểu hơn về cách sử dụng hàm CEILING trong Excel, Kienit có chuẩn bị một số ví dụ mẫu sau đây:

Ví dụ cách sử dụng hàm CEILING trong Excel
Ví dụ cách sử dụng hàm CEILING trong Excel

Làm tròn 2,5 lên đến bội số gần nhất của 1

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của -2

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của 2

Làm tròn 1,5 lên đến bội số gần nhất của 0,1

Làm tròn 0,234 lên đến bội số gần nhất của 0,01

Bước 1: Bạn nhập cú pháp =CEILING(2.5,1) vào ô Kết quả.

Bước 2: Sau đó bạn Enter. Lúc này bộ số gần nhất của 2.5 khi được làm tròn sẽ là 3.

Nhập cú pháp CEILING
Nhập cú pháp CEILING

Sau đó bạn để chuột vào vị trí kết quả và kéo xuống các dòng bên dưới, sẽ có được kết quả như sau:

Làm tròn 2,5 lên đến bội số gần nhất của 1. Cú pháp: =CEILING(2.5,1)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của -2. Cú pháp: =CEILING(-2.5,-2)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của 2. Cú pháp: =CEILING(-2.5,2)

Làm tròn 1,5 lên đến bội số gần nhất của 0,1. Cú pháp: =CEILING(1.5,0.1)

Làm tròn 0,234 lên đến bội số gần nhất của 0,01. Cú pháp: =CEILING(0.234,0.01)

Kết quả cuối cùng của hàm CEILING
Kết quả cuối cùng của hàm CEILING

Cách sử dụng hàm CEILING trong Excel vô cùng đơn giản. Biết dùng cú pháp này sẽ giúp công việc tính toán của bạn thêm nhanh chóng và đơn giản. 

Hãy theo dõi chuyên mục Excel để cập nhật ít một các kiến thức mới mỗi ngày. Chúc các bạn sẽ thành công.

Bài viết xem thêm:

Hàm OFFSET trong Excel – Kết hợp với hàm MATCH, Validation

Hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện trong Excel

Hàm REPT trong Excel, Hàm lặp lại ký tự, chuỗi hoặc số

Hàm REPLACE trong Excel, Cách thay thế 1 phần trong chuỗi ký tự

Hàm SUBSTITUTE trong Excel là gì? Ví dụ cách dùng dễ hiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *