WHERE trong SQL – Mệnh đề lọc dữ liệu theo điều kiện

Mệnh đề WHERE trong SQL rất phổ biến mỗi khi đi với câu lệnh SELECT. Trong bài viết này, Kienit.com sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng SQL WHERE.

1/ Mô tả

Mệnh đề WHERE trong SQL dùng để chỉ định điều kiện khi lấy dữ liệu đó ra từ một hay nhiều bảng.

Câu lệnh SELECT có điều kiện trong SQL đa bao gồm mệnh đề WHERE. Ngoài ra còn được sử dụng trong câu lệnh UPDATE, DELETE,…

Mệnh đề WHERE sẽ trả về giá trị khi điều kiện đó là True, còn điều kiện là False hoặc Unknow thì không trả về bất cứ kết quả nào.

2/ Cú pháp mệnh đề WHERE trong SQL

Cấu trúc của câu lệnh SELECT FROM WHERE trong SQL như sau:

SELECT column_list

FROM table_name

WHERE condition

Cách hoạt động của câu lệnh trên: Đầu tiên thì câu lệnh sẽ dùng FROM để tìm bảng theo yêu cầu, sau đó mệnh đề WHERE SQL sẽ lọc các điều kiện phù hợp và cuối cùng trả về các kết quả phù hợp.

3/ Toán tử logic dùng trong WHERE SQL

Đi kèm với mệnh đề WHERE đó chính là sử dụng các toán tử logic. Trong bài viết này, mình chỉ hướng dẫn cách sử dụng một số loại toán tử cơ bản, còn chi tiết hơn thì mời các bạn tham khảo ở các bài viết về SQL Server tiếp theo.

Toán tử Mô tả
= Bằng
<> Không bằng
!= Khác
>= Lớn hơn hoặc bằng
> Lớn hơn
<= Bé hơn hoặc bằng
< Bé hơn
!> Không lớn hơn
!< Không bé hơn
IN() Tìm giá trị trong danh sách có sẵn
NOT Không đáp ứng điều kiện
BETWEEN AND Tìm giá trị trong khoảng
IS NULL Giá trị NULL
IS NOT NULL Giá trị không NULL
LIKE Tìm chuỗi ký tự, thường đi với dấu % và _
EXISTS Điều kiện được đáp ứng nếu truy vấn nội bộ (subquery) trả lại ít nhất 1 hàng

4/ Ví dụ sử dụng mệnh đề WHERE

Trong SQL, mệnh đề WHERE được sử dụng phổ biến và linh hoạt.

Điều kiện là tên biến hoặc giá trị

SELECT * FROM sales

WHERE category = ‘Widget’

Sử dụng với toán tử logic trong SQL

SELECT * FROM sales

WHERE quantity > 5

Kết hợp với mệnh đề AND

SELECT * FROM sales

WHERE quantity > 5 AND customer_source = ‘Twitter’

Kết hợp với mệnh đề OR

SELECT * FROM sales

WHERE customer_city = ‘Wood River’ OR customer_source = ‘Twitter’

Với toán tử LIKE

SELECT * FROM sales

WHERE customer_source LIKE ‘%oo%’

Với toán tử BETWEEN AND

SELECT * FROM sales

WHERE product_id BETWEEN 5 AND 10

Qua bài viết này, các bạn thấy được sự quan trọng và cần thiết của mệnh đề WHERE trong SQL rồi phải không. Ở những câu truy vấn dù cơ bản hay nâng cao thì WHERE SQL vẫn luôn được sử dụng.

Hy vọng bài viết này đã đem đến những kiến thức cho các bạn đang tìm hiểu về mệnh đề SQL này. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và theo dõi website Kienit.com mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *