Hàm HLOOKUP trong Excel – Hướng dẫn chi tiết qua từng ví dụ

Nếu với công việc của bạn là thường xuyên nhập liệu thì không tránh khỏi phải dùng các hàm HLOOKUP và VLOOKUP. Ở bài viết này, Kienit.com sẽ chia sẻ về cách sử dụng HLOOKUP trên Excel cho những bạn chưa biết hoặc cần ôn lại.

1/ Hàm HLOOKUP là gì trong Excel

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP có cách sử dụng giống nhau. Nếu như VLOOKUP tìm kiếm thông tin chiều dọc (cột) thì HLOOKUP sẽ tìm hàng ngang (theo dòng).

Một điểm để bạn dễ nhớ cách sử dụng hàm HLOOKUP là chữ H trong tiếng Anh có nghĩa là Horizontal  – hàng ngang. Còn chữ V trong VLOOKUP là Vertical – có nghĩa là tìm theo chiều dọc.

2/ Công thức hàm HLOOKUP

HLOOKUP (lookup_value, table array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • Lookup_value (bắt buộc): giá trị cần tìm. Có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.
  • Table_array (bắt buộc): bảng tìm kiếm giá trị gồm hai hàng dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Excel. Các giá trị tìm kiếm phải được đặt ở hàng đầu tiên của table_array
  • Row_index_num (bắt buộc): số hàng trong table_array nơi mà giá trị được trả về. Ví dụ, để trả lại giá trị trùng khớp từ hàng thứ 2, đặt row_index_num bằng 2.
  • Range_lookup (tuỳ chọn): một giá trị logic (Boolean) cho biết HLOOKUP cần phải tìm kết quả khớp chính xác hay tương đối.
  • Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.
  • Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

3/ Cách sử dụng hàm HLOOKUP qua các ví dụ

Nếu như các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm VLOOKUP thì sẽ nắm được ngay cách họat động của HLOOKUP.

Tìm giá trị tương đối theo hàng

Ví dụ 1: Mình có 1 bảng thông tin học sinh và một bảng xếp loại dựa theo điểm trung bình. Dùng hàm HLOOKUP để xếp loại học sinh.

=HLOOKUP($C4,$B$9:$E$10,2,1)

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel
Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Ở đây mình do điểm trung bình chỉ xếp loại chung chung nên mình tìm tương đối. Nếu như tìm kiếm chính xác sẽ bị lỗi #N/A trong hàm HLOOKUP.

Tìm giá trị tuyệt đối theo hàng

Ví dụ 2: Mình sẽ tìm kiếm giá trị tuyệt đối ở ví dụ này bởi vì nó cụ thể

=HLOOKUP($C4,$B$9:$D$10,2,0)

Tìm giá trị tuyệt đối bằng HLOOKUP
Tìm giá trị tuyệt đối bằng HLOOKUP

Dùng hàm HLOOKUP ở một workbook hoặc worksheet khác

Giống với VLOOKUP thì HLOOKUP vẫn sẽ tìm được giá trị ở một sheet khác.

Ví dụ 3: Nếu sheet khác bạn để tiếng Việt thì nên trong dấu ngoặc để không bị lỗi.

=HLOOKUP($C4,’Tiền thưởng’!$B$1:$D$2,2,0)

Sử dụng HLOOKUP ở một workbook hoặc worksheet khác
Sử dụng HLOOKUP ở một workbook hoặc worksheet khác

Trong trường hợp bạn tìm kiếm ở một bảng tính khác thì bạn làm như sau:

=HLOOKUP ($C4, [BOOK1.xlsx]”Tiền thưởng”!$B$1:$D$2, 2, 0)

Nếu bạn muốn lấy giá trị từ một bảng tính đã đóng thì bạn cần chỉ ra đường dẫn đến bảng tính đó như sau:

=HLOOKUP ($C4, D:\Baocao\[BOOK1.xlsx]”Tiền thưởng”!$B$1:$D$2, 2, 0)

Mẹo: Thay vì đánh tên bảng tính và trang tính bằng tay, bạn có thể chọn các ô trong trang tính khác và Excel sẽ thêm tham chiếu ngoại tuyến vào hàm của bạn một cách tự động

Sử dụng HLOOKUP với ký tự đại diện

Như trong VLOOKUP, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện trong HLOOKUP cho tham số lookup_value, cụ thể:

  • Dấu hỏi (?) để khớp với bất kì một kí tự đơn nào
  • Dấu sao (*) để khớp với một chuỗi các kí tự

Ví dụ 4: Tìm số lượng của khách hàng có chữ “Th”

=HLOOKUP(“Th*”,$B$4:$F$5,2,0)

Dùng ký tự đại diện trong HLOOKUP
Dùng ký tự đại diện trong HLOOKUP

Có một cách thứ hai nữa là bạn tìm theo ô tham chiếu

=HLOOKUP(B7&”*”,$B$4:$F$5,2,0)

Qua bài viết trên chắc bạn đã nắm được cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về các hàm khác thì hãy truy cập vào chuyên mục học Excel của mình nha.

Ở các bài viết tiếp theo, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về hàm HLOOKUP nâng cao và sự khác với VLOOKUP. Cảm ơn bạn đọc bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *