Hàm COUNTA là hàm gì? Cách sử dụng hàm đếm ô chứa dữ liệu bất kỳ

Như đã giới thiệu ở bài hàm COUNT, một hàm đếm trong excel có công thức tương tư đó là hàm COUNTA. 

Trong khi thống kê dữ liệu, các bạn sẽ gặp nhiều định dạng bất kỳ. Tuy nhiên bạn chỉ đơn giản là bạn muốn đếm hết các ô thì phải làm cách nào? Hàm COUNTA trong excel sẽ giúp bạn thực hiện chỉ với một dòng công thức.

1/ Hàm COUNTA là hàm gì?

Hàm COUNTA dùng để đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào, giá trị bị lỗi và có thể gồm cả ô trống mà bạn không nhìn thấy được.

Ví dụ: Tổng kết điểm thi cuối kỳ của học sinh trong lớp. Sẽ có học sinh được điểm cao thấp, điểm lẻ hoặc là dưới trung bình (DTB). Với nhiều kiểu dữ liệu như thế, yêu cầu là cần đếm xem giáo viên đã nhập đủ chưa thì bạn dùng hàm đếm này.

2/ Cách sử dụng hàm COUNTA

Cú pháp

=COUNTA (Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó value 1 là bắt buộc nhập, đó là phạm vi ô cần đếm. Còn value 2 và 3 các giá trị tùy chọn, có thể nhập hoặc không.

Ví dụ hàm COUNTA

Cách dùng hàm COUNTA để đếm dữ liệu cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần xem qua 2 ví dụ sau đây sẽ hiểu cách áp dụng vào công việc.

Ví dụ 1: Đếm số ô có chứa giá trị trong bảng sau đây. Ở đây chỉ có một giá trị (value 1).

Ví dụ hàm COUNTA trong phạm vi 1 giá trị
Ví dụ hàm cách dùng trong phạm vi 1 giá trị

Tại ô tổng mình nhập cú pháp =COUNTA(B5:B9). Tất các các kiểu dữ liệu sẽ được đếm, khác với hàm COUNT sẽ chỉ đếm các ô chứa số nguyên.

Hướng dẫn cách dùng hàm đếm trong excel
Hướng dẫn cách dùng hàm đếm trong excel

Các ô có giá trị đều được đếm. Kết quả trả về lúc này là 5.

hàm đếm counta trong excel

Ví dụ 2: Mình thêm một bảng để thêm một value 2 như cú pháp.

Sử dụng hàm đếm COUNTA với 2 giá trị
Sử dụng hàm đếm COUNTA với 2 giá trị

2 bảng nên cú pháp lúc này bạn sẽ phải thêm một value 2. Lúc này công thức hàm đếm COUNTA là =COUNTA(B5:B9,E5:E9).

cú pháp dùng hàm counta

Không tính 2 khoảng trống nên lúc này kết quả trả về là 8.

cách dùng hàm đếm đơn giản trong excel

Bạn thấy đó, cách dùng hàm COUNTA trong excel rất đơn giản. Đây là hàm đếm dùng thường xuyên trong excel. Với khả năng đếm dược nhiều định dạng dữ liệu nên nhiều người quen dùng hàm đếm này hơn hàm COUNT.

Nếu như bạn muốn đếm khoảng trắng, thay vì đếm ký tự thì bạn dùng hàm COUNTBLANK. Hàm excel này sẽ được mình chia sẻ ở một bài khác. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết này trên website Kien IT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *