hàm countif và countifs trong excel
hàm countif và countifs trong excel
Học Excel

Hàm COUNTIF và COUNTIFS – Cách sử dụng hàm đếm có điều kiện

Hàm đếm có điều kiện được dùng nhiều trong việc thống kê số liệu, làm báo cáo. Trong bài viết này, Kienit.com sẽ chia sẻ với các bạn về hàm COUNTIF và COUNTIFS trong excel.

Hàm COUNTIF là gì?

Khái niệm

Theo định nghĩa thì COUNTIF trong excel là hàm đếm có điều kiện, mục đích để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí nào đó

Cú pháp

Cú pháp hàm COUNTIF: =COUNTIF(range;criteria)

Hàm countif có 2 tham số trong đó:

 • Range: Phạm vi để tìm dữ liệu
 • Criteria: Điều kiện để lọc dữ liệu trong phạm vi

Cách sử dụng hàm COUNTIF

Sau đây là một vài ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về về hàm đếm có điều kiện.

Ví dụ 1: Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong bảng chấm công

hướng dẫn sử dụng hàm đếm có điều kiện trong bảng chấm công

hướng dẫn sử dụng hàm đếm có điều kiện trong bảng chấm công

Dùng hàm countif trong excel

Dùng hàm countif trong excel

Ví dụ 2: Dùng hàm COUNTIF để đếm số lần mua hàng của khách hàng

Ví dụ dùng hàm đếm có điều kiện đơn giản

Ví dụ dùng hàm đếm có điều kiện đơn giản

Ví dụ 3: Đếm số ô có chứa chữ “táo” trong bảng ví dụ

Công thức =COUNTIF(A4:A9,”táo”)

Đếm số ô chứa giá trị trong bảng dữ liệu

Đếm số ô chứa giá trị trong bảng dữ liệu

Ví dụ 4: Đếm ô số chứa Cam (giá trị ô A5)

=COUNTIF(A4:A9,A5)

Thay thế giá trị cần đếm bằng ô

Thay thế giá trị cần đếm bằng ô

Ví dụ 5: Cũng là tìm ô có chứa giá trị táo nhưng ở đây mình dùng phép tính cộng 2 hàm COUNTIF với nhau

=COUNTIF(A4:A6,”táo”)+COUNTIF(A7:A9,”táo”)

Cộng hai hàm dếm có điều kiện countif với nhau

Cộng hai hàm dếm có điều kiện countif với nhau

Ví dụ 6: Có bao nhiêu kết quả lớn hơn >10. Trong đó >10 bạn cần phải để trong dấu ngoặc kép

=COUNTIF(B4:B9,”>10″)

Các điều kiện toán tử cần để trong dấu ngoặc để không bị lỗi

Các điều kiện toán tử cần để trong dấu ngoặc để không bị lỗi

Ví dụ 7: Số lượng kết quả khác với giá trị 75. Ký hiệu logic khác là “<>” còn ký hiệu tham số bạn phải thêm dấu &.

=COUNTIF(B4:B9,”<>”&D4)

sử dụng hàm đếm có điều kiện

sử dụng hàm đếm có điều kiện

Ví dụ 8: Dấu * được đại diện cho tất cả các ô chứa giá trị là text. Để đếm tất cả các ô một cách nhanh nhất thì bạn dùng công thức sau

=COUNTIF(A4:A9,”*”)

Sử dụng ký tự đại diện * hoặc ?

Sử dụng ký tự đại diện * hoặc ?

Ví dụ 9: Nếu như điều kiện của bạn là lọc theo ký hiệu đầu hoặc đuôi thì làm theo công thức sau. Kết quả là 1 vì chỉ có 1 quả cam.

=COUNTIF(A4:A9,”*am”)

Ví dụ dùng hàm đếm countif

Ví dụ dùng hàm đếm countif

Một số lưu ý

Hàm COUNTIF sẽ trả về giá trị sai nếu như chuỗi ký tự vượt quá 255 ký tự. Nếu như thế thì bạn hãy dùng hàm CONCATENATE. Ngoài ra, bạn không muốn dùng hàm khác thì có thể dùng phương pháp nối chuỗi. VD: =COUNTIF(A2:A5,”chuỗi dài”&”chuỗi dài khác”).

Nếu như kết quả không ra đúng như bạn mong đợi hãy kiểm ta lại điều kiện (criteria) đã để trong ngoặc chưa.

Hàm COUNTIF bị lỗi #Value! khi tham chiếu tới một trang tính khác. Để không bị lỗi này thì bắt buộc trang tính này phải được mở.

Hàm COUNTIFS trong excel

Hàm COUNTIFS nhiều điều kiện hơn hàm COUNTIF, là một trong các hàm dếm cơ bản trong excel.

Cú pháp hàm COUNTIFS: =COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

Trong đó:

 • criteria_range1: Phạm vi bắt buộc
 • criteria1: Điều kiện bắt buộc
 • [criteria_range2, criteria2]: Phần không bắt buộc

Cách sử dụng hàm COUNTIFS

Ví dụ 1: =COUNTIFS(B4:B9,”=10″,C4:C9,”=10″) Kết quả trả về là Mận vì đều thỏa 2 điều kiện.

cách sử dụng hàm countifs

cách sử dụng hàm countifs

Ví dụ 2: Trong bảng sau đây, mình đếm sản phẩm “táo” và trạng thái là “hết hàng, “đang chuyển”. Lúc này kết quả ta có là 2

=COUNTIFS(A4:A9,”táo”,D4:D9,”hết hàng”) + COUNTIFS(A4:A9,”táo”,D4:D9,”đang chuyển”)

Hướng dẫn sử dụng hàm countifs nhiều điều kiện

Hướng dẫn sử dụng hàm countifs nhiều điều kiện

Tương tự như hàm đếm có điều kiện COUNTIF, cũng sẽ có 2 ký tự đại diện:

 • Dấu hỏi (?) – khớp với bất kỳ ký tự đơn nào, sử dụng nó để đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng một số ký tự nhất định.
 • Dấu hoa thị (*) – khớp với bất kỳ dãy ký tự nào, bạn dùng nó để đếm ô chứa một từ cụ thể hoặc một k1 tự trong ô.

Trong hình sau, mình lấy tất cả loại trái cây và thêm một điều kiện là “>=1”

=COUNTIFS(A4:A9,”*”,C4:C9,”>1″)

ví dụ dùng hàm countifs

ví dụ dùng hàm countifs

Bạn thấy đó, các kiến thức về hàm COUNTIF và COUNTIFS trong excel rất đơn giản. Bạn cần làm nhiều để quen tay cũng như biết kết hợp hàm đếm điều kiện với hàm excel khác.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết về 2 hàm đếm trong excel trên website Kienit.com. Hãy để lại bình luận nếu như bạn bạn có thắc mắc gì thêm.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Ti Ti
Mình tên là Trọng Thắng, hiện đang phụ trách quản lý website Kienit.com. Tất cả các bài viết trên website đều do mình tự học, tự áp dụng và biên soạn lại thành nội dung hoàn chỉnh. Hy vọng website sẽ giúp ích cho các bạn cũng đang tìm hiểu và tự học các kiến thức này giống mình.

  You may also like

  Leave a reply

  More in:Học Excel