Hàm SEARCH trong Excel – Ví dụ cách sử dụng cụ thể

Ở bài trước, Kienit.com đã chia sẻ với các bạn về hàm FIND thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu một hàm tìm kiếm ký tự trong chuỗi khác – đó chính là hàm SEARCH. Hãy theo dõi hết bài viết để biết cách sử dụng hàm tìm kiếm vị trí ký tự trong chuỗi này nha.

1/ Hàm SEARCH trong Excel

SEARCH dùng để tìm kiếm vị trí ký tự trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa và chữ thường, đây là điểm khác biệt nổi bật để phân biệt hàm SEARCH và FIND trong Excel. Kết quả trả về sẽ là vị trí của ký tự đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi.

Nếu bạn đang vật lộn với đống dữ liệu, không tìm ra được vị trí ký tự mong muốn thì hãy sử dụng hàm tìm kiếm ký tự SEARCH để giúp công việc nhanh và chính xác.

Cú pháp hàm SEARCH trong Excel: 

=SEARCH (find text, within text, start num)

Trong đó:

  • Find text: Là ký tự, văn bản bạn muốn tìm kiếm.
  • Within text: Là văn bản, chuỗi ký tự cần tìm kiếm.
  • Start num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Lưu ý: 2 thông tin sau đây để phân biệt sực khác nhau giữa hàm FIND và SEARCH trong Excel, bạn cần nhớ để biết cách sử dụng:

SEARCH sẽ không biệt chữ hoa và chữ thường như FIND

Hàm này có hỗ trợ tìm kiếm các ký tự đại diện như như *find_text, find_text*, *find_text*… trong find_text

2/ Cách dùng hàm SEARCH trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng qua các ví dụ cụ thể

Cách sử dụng cơ bản

Ví dụ 1: Mình dùng hàm SEARCH để tìm kiếm ký tự trong bảng sau đây

Ví dụ cách sử dụng hàm SEARCH cơ bản
Ví dụ cách sử dụng SEARCH cơ bản

=SEARCH(“Chí”,A5,2)

=SEARCH(“n”,A6)

=SEARCH(“n”,A7)

=SEARCH(“Vương”,A8,10)

Như bạn thấy cách dùng hàm SEARCH y chang FIND nhưng sẽ không biệt chữ viết hoa và chữ thường.

Hàm SEARCH và LEFT

Ví dụ 2: Trong bảng sau đây, mình kết hợp với hàm LEFT để lấy ra Họ của từng người như sau:

Kết hợp hàm SEARCH và hàm LEFT
Kết hợp SEARCH và LEFT

=LEFT(A5,SEARCH(” “,A5)-1)

=LEFT(A6,SEARCH(” “,A6)-1)

=LEFT(A7,SEARCH(” “,A7)-1)

=LEFT(A8,SEARCH(” “,A8)-1)

Giải thích: Mình sẽ tìm khoảng trắng, sau đó mình -1 có nghĩa là trừ khoảng trắng để lấy toàn bộ kỹ tự mình cần cắt từ chuỗi. Ở đây SEARCH sẽ tìm thấy khoảng trắng vị trí đầu tiên.

Trong đó:

LEFT: Hàm cắt chuỗi bến trái

A8: Chuỗi cần cắt ký tự

SEARCH: Lệnh tìm kiếm ký tự

Kết hợp hàm MID và SEARCH

Ví dụ 3: Trong bảng sau đây, mình tìm cột tên Đệm của các thành viên nên kết hợp với hàm MID

Kết hợp MID và SEARCH
MID và SEARCH

=MID(A5,SEARCH(” “,A5)+1,4)

=MID(A6,SEARCH(” “,A6)+1,4)

=MID(A7,SEARCH(” “,A7)+1,4)

=MID(A8,SEARCH(” “,A8)+1,4)

Giải thích: Để tìm kiếm Đệm của thành viên, mình sẽ tìm kiếm khoảng trắng đầu tiên, +1 là để mình lấy toàn bộ ký tự đằng sau khoảng trắng.

MID: Hàm cắt chuỗi ở giữa

SEARCH: lệnh tìm kiếm ký tự

+4: Số lượng ký tự muốn lấy

Hàm RIGHT kết hợp với SEARCH

Ví dụ 4: Tìm các ký tự trong tên các thành viên trong bảng sau

Kết hợp RIGHT kết hợp với SEARCH
Kết hợp RIGHT kết hợp với SEARCH

=RIGHT(A5,LEN(A5)-SEARCH(” “,A5)-4)

=RIGHT(A6,LEN(A6)-SEARCH(” “,A6)-4)

=RIGHT(A7,LEN(A7)-SEARCH(” “,A7)-5)

=RIGHT(A8,LEN(A8)-SEARCH(” “,A8)-4)

Giải thích: Do hàm RIGHT sẽ cắt chuỗi từ bên phải còn SEARCH sẽ tìm ký tự trong chuỗi từ bến trái sang nên bắt buộc mình phải dùng hàm LEN. Hàm này sẽ trừ các ký tự đã tìm thấy.

RIGHT: Hàm cắt chuỗi từ bên phải

A8: Chuỗi cần xử lý

LEN(): Hàm lấy toàn bộ chuỗi

SEARCH(): Hàm tìm khoảng trắng đầu tiên từ trái sang phải

-4 và -5 là bỏ đi các ký tự thừa khi lấy từ khoảng trắng đầu tiên

Kết hợp với hàm RIGHT sẽ khó hơn khi kết hợp với hàm LEFT nhưng khi bạn hiểu được chiều hoạt động của từng hàm Excel thì mọi chuyện sẽ đơn giản.

Trên đây là toàn bộ những thông tin, cách dùng hàm SEARCH trong Excel. Như các ví dụ trên bạn có thể thấy được việc ứng dụng hàm tìm kiếm ký tự trong dữ liệu là vô cùng cần thiết. Chúc các bạn sẽ thành công.

Bài xem thêm:

Hàm NOW trong Excel

Hàm MID LEFT RIGHT

Hàm CONCATENATE có điều kiện

Hàm HLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *